Product Center

产品中心

当前位置:首页  >  产品中心  >  日本SMC气动元件  >  SMC电磁阀  >  SMC电磁阀SY5120-5GZD-01

SMC电磁阀SY5120-5GZD-01

简要描述:SMC电磁阀SY5120-5GZD-01是SY5000系列2位单电控电磁阀,SY5120-5LD-01的特点:
1.直接配管型,带L型插座式导线长300MM,可用工具锁定按钮,接管口径为1/8,可选带托架。

 • 产品型号:
 • 厂商性质:经销商
 • 更新时间:2023-03-05
 • 访  问  量:2063

详细介绍

品牌SMC/日本

SMC电磁阀SY5120-5GZD-01是SY5000系列2位单电控电磁阀,SY5120-5LD-01的特点:
1.直接配管型,带L型插座式导线长300MM,可用工具锁定按钮,接管口径为1/8,可选带托架。


SMC电磁阀SY5120-5GZD-01流量特性适合缸径消耗功率 (W )4/2→5/3 (A/B→EA/EB)C[dm3/(s·bar)]bCvSY3000 1.10.300.26φ400.35 (标准型)
0.1 (带省电回路)SY5000 2.80.290.66φ63SY7000 4.50.271.1φ80SY9000 100.292.5φ100特长
3通阀和5通阀能够混合安装使用。
消耗功率:0.1W (带省电回路)
有铝制一体型、DIN导轨式、组合集装型等丰富的集装式类型可供选择。

同系列型号有:

SY5120-1D-01
SY5120-1DZ-01
SY5120-1DZ-C6
SY5120-1DZ-C8
SY5120-1DZD-01
SY5120-1DZE-01
SY5120-1G-01
SY5120-1G-C6
SY5120-1GD-01
SY5120-1GD-C6
SY5120-1GE-01
SY5120-1GE-C6
SY5120-1GUE-C6
SY5120-1GZ-01
SY5120-1GZE-C6
SY5120-1H-01
SY5120-1H-C8
SY5120-1HZ-C6
SY5120-1LE-C6
SY5120-1LZ-01
SY5120-1LZ-C6
SY5120-1LZ-C8
SY5120-1LZD-01
SY5120-1LZD-C6
SY5120-1LZE-01
SY5120-1LZE-C6
SY5120-1M-C6
SY5120-1MOZ-C6
SY5120-1MZ-01
SY5120-1MZE-C6
SY5120-2D-C6
SY5120-2DO-01F
SY5120-2DZ-C6
SY5120-2DZ-C8
SY5120-2G-01
SY5120-2GD-C8
SY5120-2GZ-01
SY5120-2H-01
SY5120-2L-C6
SY5120-2LOZ-01
SY5120-2LZD-01
SY5120-2M-01
SY5120-3DD-01
SY5120-3DD-C6
SY5120-3DD-C8
SY5120-3DZ-01
SY5120-3DZD-01
SY5120-3DZD-01Q
SY5120-3DZD-C4
SY5120-3DZD-C6
SY5120-3DZD-C8
SY5120-3GD-01
SY5120-3GD-C6
SY5120-3GD-C8
SY5120-3LD-01
SY5120-3LD-C4
SY5120-3LD-C8
SY5120-3LOZ-N7T
SY5120-3LZ-01
SY5120-3LZD-01
SY5120-3LZD-01F
SY5120-3LZD01FQ
SY5120-3LZD-01N
SY5120-3LZD-01Q
SY51203LZD01X20
SY5120-3LZD-C4
SY5120-3LZD-C6
SY5120-3LZD-C8
SY5120-3LZE-01
SY5120-3MZ-01
SY5120-3MZ-C6
SY5120-3MZD-01
SY5120-3MZD-C6
SY5120-3MZE-C6
SY5120-4D-01
SY5120-4D-C8
SY5120-4DD-01
SY5120-4DD-02
SY5120-4DD-C6
SY5120-4DD-C8
SY5120-4DE-C6
SY5120-4DZ-01
SY5120-4DZ-01-Q
SY5120-4DZ-01T
SY5120-4DZ-C6
SY5120-4DZ-C6-Q
SY5120-4DZ-C8
SY5120-4DZ-C8-Q
SY5120-4DZD-01
SY5120-4DZD-C4
SY5120-4DZD-C6
SY5120-4DZD-C8
SY5120-4DZE-01
SY5120-4DZE-C6
SY5120-4G-01
SY5120-4G-C8
SY5120-4GD-01
SY5120-4GD-C4
SY5120-4GD-C6
SY5120-4GD-C8
SY5120-4GE-01
SY5120-4GZ-01
SY5120-4GZD-01
SY5120-4GZD-C8
SY5120-4HZE-C8
SY5120-4L-01
SY5120-4LD-01
SY5120-4LD-C6
SY5120-4LE-C6
SY5120-4LOZ-01
SY5120-4LOZ-C8
SY5120-4LZ-01
SY5120-4LZ-C6
SY5120-4LZD-01
SY5120-4LZD-01F
SY5120-4LZD01FQ
SY5120-4LZD-01Q
SY5120-4LZD-C4
SY5120-4LZD-C6
SY5120-4LZD-C8
SY5120-4LZE-01
SY5120-4LZE-C8
SY5120-4ME-01
SY5120-4ME-C8
SY5120-4MZD-01
SY5120-4MZD-C4
SY5120-4MZD-C8
SY5120-4YO-01F
SY5120-4YO-C6FQ
SY5120-5D-01
SY5120-5D-01F
SY5120-5D-01-Q
SY5120-5D-C4
SY5120-5D-C6
SY5120-5DD-01
SY5120-5DD-01F
SY5120-5DD-C4
SY5120-5DD-C6
SY5120-5DD-C6F
SY5120-5DD-C8
SY5120-5DD-C8F
SY5120-5DE-01
SY5120-5DE-C6
SY5120-5DE-C8
SY5120-5DEZ-01
SY5120-5DO-01F
SY5120-5DO-C6F
SY5120-5DO-C8F
SY5120-5DO-C8FQ
SY5120-5DOS-01F
SY5120-5DOS-C8
SY5120-5DOSC8F2
SY5120-5DS-C6
SY5120-5DZ-01
SY5120-5DZ-01FQ
SY5120-5DZ-01T
SY5120-5DZ01X90
SY5120-5DZ-C4
SY5120-5DZC4X90
SY5120-5DZ-C6
SY5120-5DZ-C6FQ
SY5120-5DZ-C8
SY5120-5DZD-01
SY5120-5DZD-01F
SY5120-5DZD01FQ
SY5120-5DZD-01Q
SY5120-5DZD-C4
SY5120-5DZD-C6
SY51205DZDC6194
SY5120-5DZD-C8
SY5120-5DZD-C8F
SY5120-5DZE-C6
SY51205FUC6X268
SY5120-5G-01
SY5120-5G-01-F1
SY5120-5GB-01
SY5120-5G-C4
SY5120-5G-C6
SY5120-5G-C8
SY5120-5GD-01
SY5120-5GD-01F
SY5120-5GD01X10
SY51205GD01X174
SY5120-5GD-C4
SY5120-5GD-C6
SY5120-5GD-C8
SY5120-5GDZ-C8
SY5120-5GE-01
SY5120-5GE-C6
SY5120-5GR-C6
SY5120-5GR-C8
SY5120-5GS-01
SY5120-5GS-C6
SY5120-5GS-C8
SY5120-5GS-C8T
SY5120-5GSD-C8
SY5120-5GU-01
SY5120-5GU-C6
SY5120-5GU-C8
SY5120-5GUD-C6
SY5120-5GZ-01
SY5120-5GZ01X42
SY5120-5GZ01X43
SY5120-5GZ-C4
SY5120-5GZ-C6
SY5120-5GZ-C6F1
SY5120-5GZ-C8
SY5120-5GZD-01
SY5120-5GZD-C4
SY5120-5GZD-C6
SY5120-5GZD-C8
SY5120-5GZE-01
SY5120-5GZE-C6
SY5120-5H-01
SY5120-5H-C6
SY5120-5HD-01
SY5120-5HE-C6
SY5120-5HS-C6
SY5120-5HS-C8
SY5120-5HU-01
SY5120-5HU-01F
SY5120-5HU-C6
SY5120-5HZ-01
SY5120-5HZ-C4
SY5120-5HZ-C6
SY5120-5HZD-01
SY5120-5L-01
SY5120-5LB-01
SY5120-5L-C4
SY5120-5L-C6
SY5120-5LD-01
SY5120-5LD-01F
SY5120-5LD-C4
SY5120-5LD-C6
SY5120-5LD-C8
SY5120-5LE-C6
SY5120-5LNZ-C6
SY5120-5LNZE-C6
SY5120-5LO-01
SY5120-5LOU-01
SY5120-5LOU-01F
SY5120-5LOU01FQ
SY5120-5LOU-01Q
SY5120-5LOU-C4
SY5120-5LOU-C6
SY5120-5LOUC6FQ
SY5120-5LOU-C8
SY5120-5LOUD-01
SY5120-5LOUD-C8
SY5120-5LOZ-01
SY5120-5LOZ-01F
SY5120-5LOZ01FQ
SY5120-5LOZ-C4
SY5120-5LOZ-C6
SY5120-5LOZ-C8
SY5120-5LOZD-01
SY5120-5LOZD-C4
SY51205LOZDC4F2
SY5120-5LOZD-C6
SY5120-5LOZD-C8
SY51205LOZDC8F2
SY5120-5LOZE-01
SY5120-5LOZE-C4
SY5120-5LOZE-C6
SY5120-5LOZ-N7T
SY5120-5LSE-C4
SY5120-5LSE-C6
SY5120-5LSE-C8
SY5120-5LU-01
SY5120-5LU-C6
SY5120-5LUD-01Q
SY5120-5LUD-C6
SY5120-5LUE-01
SY5120-5LZ-01
SY5120-5LZ-01F
SY5120-5LZ-01FQ
SY5120-5LZB-01
SY5120-5LZ-C4
SY5120-5LZ-C6
SY5120-5LZ-C6-Q
SY5120-5LZ-C8
SY5120-5LZD-01
SY5120-5LZD-01F
SY5120-5LZD01FQ
SY5120-5LZD-01Q
SY51205LZD01X20
SY5120-5LZD-C4
SY5120-5LZD-C6
SY5120-5LZD-C8
SY5120-5LZE-01
SY5120-5LZE-C4
SY51205LZEC4X90
SY5120-5LZE-C6
SY5120-5LZE-C8
SY5120-5LZMX134
SY5120-5M-01
SY5120-5M-C4
SY5120-5M-C6
SY5120-5MD-01
SY5120-5MD-C4
SY5120-5MD-C6
SY5120-5MD-C8
SY5120-5ME-01
SY5120-5MNE-C8
SY5120-5MNZ-01
SY5120-5MNZ-01F
SY5120-5MNZ-C6
SY5120-5MO-01
SY5120-5MO-01F
SY51205MOU01F20
SY5120-5MOUE-C6
SY5120-5MOZ-01
SY5120-5MOZD-C6
SY5120-5MOZE-01
SY5120-5MOZE-C6
SY5120-5MU-C4
SY5120-5MZ-01
SY51205MZ01F219
SY5120-5MZ-02
SY5120-5MZ-C6
SY5120-5MZC6X90
SY5120-5MZ-C8
SY5120-5MZD-01
SY5120-5MZD-C4
SY5120-5MZD-C6
SY5120-5MZD-C8
SY5120-5MZE-01
SY5120-5MZE-C4
SY5120-5MZE-C6
SY5120-5WOZ-C8Q
SY5120-5Y-01F
SY5120-5YD-C6FQ
SY5120-5YO-01F
SY5120-5YO-01FQ
SY5120-5YO-C6
SY5120-5YO-C6F
SY5120-5YO-C6FQ
SY5120-5YO-C6-Q
SY5120-5YO-C8FQ
SY5120-6DD-01
SY5120-6DD-C6
SY5120-6DZD-01
SY5120-6DZD-C8
SY5120-6G-01T
SY5120-6GB-01
SY5120-6GD-01
SY5120-6GD-01F
SY5120-6GD-01-Q
SY5120-6GD-C4
SY5120-6GD-C6
SY5120-6GD-C8
SY5120-6GR-C6
SY5120-6GR-C8
SY5120-6GRD-C6
SY5120-6GRD-C8
SY5120-6H-01T
SY5120-6HU-01
SY5120-6HU-01F
SY5120-6HU-01T
SY51206HU01TF2S
SY5120-6HUD-01
SY5120-6HZ-01
SY5120-6LD-01
SY5120-6LD-01F
SY5120-6LZB-01
SY5120-6LZD-01
SY5120-6LZD-01F
SY5120-6LZD01FQ
SY5120-6LZD-01Q
SY5120-6LZD-C4
SY5120-6LZD-C6
SY5120-6LZD-C8
SY5120-6LZE-C4
SY5120-6MZE-C6F
SY51209YO01FQ24
SY5120-BDD-01
SY5120BDD01C24V
SY5120-BDD-01F
SY5120-BDD-C6F
SY5120-BDD-C8F
SY5120-BDO-01F
SY5120-BDO-C6F
SY5120-BDZ-01
SY5120-BGD-01
SY5120-BLZD-01
SY5120-BY-01F
SY5120-BYO-01F
SY5120-BYO-01FQ
SY5120-D2M-01
SY5120-SL-01
SY5120-SLZD-01
SY5120-SLZD-C4
SY5120-SLZD-C6
SY5120T-5GZ-C6
SY5120T-5LZ-C6
SY5120T-5LZE-01

产品咨询

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
欢迎您的咨询
我们将竭尽全力为您用心服务
654171838
关注微信
版权所有 © 2024 上海悉臻自动化设备有限公司  备案号:沪ICP备17018546号